بلاگ

این طرح در باغ سرای بزرگ رویا برگزار شد وماهان صوت برتر باارائه طرح نورپردازی و قبول این طرح توسط مدیریت محترم باغسرا مجری آن شد.
به طوری که با انجام طرح نورپردازی محل سالن هم اکنون این باغسرا یکی از زیباترین و شکیل ترین باغسرابرای برپایی مجالس شما و ایجاد خاطرات زیبا و ماندگار برای شما عزیزان است
ماهان صوت برتر با کادر فنی و تخصصی خود در اجرای این پروژه و استفاده از بهترین امکانات جهت بروز رسانی این پروژه نهایت سعی و تلاش خود را کرده است

درباره این پروژه

ماهان صوت برتر با کادر فنی و تخصصی خود در اجرای این پروژه و استفاده از بهترین امکانات جهت بروز رسانی این پروژه نهایت سعی و تلاش خود را کرده است

باغ سرای رویا Website:
http://website.com

اطلاعات بیشتر

ماهان صوت برتر این طرح در باغ سرای بزرگ رویا برگزار شد وماهان صوت برتر باارائه طرح نورپردازی و قبول این طرح توسط مدیریت محترم باغسرا مجری آن شد.

مهارت ها
Photoshop / 70%
HTML / 100%
نورپردازی / 95%
نورپردازی / 95%
نورپردازی / 95%
Go to the project page